Bili su jako zaposleni i koncentrirani na rad da ih je bilo teško dozvati da se okrenu. Kada jesu (a face im i govore) kao da su se ljutili na mene.
Ubrzo se vratio radu. Inače ne voli kad ga se slika, ali toliko je bio koncentriran na rad da se nije dao nimalo smetati.